Geschiedenis van TVM

In 1973 werd serieus gesproken een tennisclub Musketiers op te richten.
 
De eerste aanzet tot de aanleg van tennisbanen is gedaan door een werkgroep, die aan de Rhenense wethouder J. P. Glasbergen vroeg waarom er in Rhenen wel getennist kon worden en in Elst niet. De gemeente wilde wel meewerken mits  die onderdeel zou worden van één van de twee bestaande voetbalverenigingen in Elst.
 
De voetbalvereniging Musketiers nam vervolgens het initiatief, wat uiteindelijk leidde tot de oprichtingsvergadering op dinsdag 13 december 1973 in hotel/ restaurant Stuyvenberg (nu Chinees restaurant Azië) voor de tennissectie Musketiers. Op deze vergadering werd ook het eerste sectiebestuur gekozen, bestaande uit: J. M. van Heesch (voorzitter), A. van de Wulp (secretaris) en Sj. Crone (penningmeester).
 
Op het sportpark van Elst werden 2 winterharde banen aangelegd, waarop het hele jaar gespeeld kon worden. Vrij uniek voor die tijd. Later zou blijken dat deze banen niet helemaal geschikt waren voor ons klimaat en zijn ze vroegtijdig vervangen voor 2 gravelbanen. Inmiddels hadden zich al velen als lid ingeschreven. De meesten hadden nog nooit getennist. 23 Maart waren de banen klaar en konden zij hun eerste balletje slaan.
 
De tennisvereniging is officieel opgericht op 11 juni 1974 en gestart als sectie van de Sportvereniging Musketiers, die ook de sectie voetbal, en niet veel later ook de secties volleybal en badminton kende. (Deze constructie is veranderd op 10 juli 1989. Door reorganisatie van de Sportvereniging Musketiers zijn alle secties zelfstandig geworden met eigen statuten en huishoudelijk reglement). Bij deze start telde de tennisvereniging 80 leden. Het aantal leden groeide snel. In augustus was het ledental al 120.
 
Er werden clubkampioenschappen, onderlinge toernooien en uitwisselingen met andere clubs georganiseerd.Voor een drankje liep je naar de voetbalkantine via een pad langs de oefenkooi.Dit had wel een minpunt; vanuit de kantine had je geen zicht op de banen. Later mochten bij de banen wat struiken gerooid worden om plaats te maken voor een terras. In de dameskleedkamer werd koffie gedronken bij een damesdubbel-uitwisseling.
 
Het jaar 1979 werd voor de tennisvereniging een heel belangrijk jaar: niet alleen werd de club dat jaar per 1 januari lid van de KNLTB, maar kreeg de club eindelijk toestemming van de gemeente bij de banen een tennishuisje te bouwen. Heel veel leden hebben meegeholpen met de bouw. Dit clubhuisje, dat de naam “Gravelhoek” kreeg,  werd 11 juni officieel in gebruik genomen. In 1988 werd de derde baan gerealiseerd en kregen de kleedkamers douches, Douchen bij de voetbal hoefde niet meer. Heel prettig voor de zaterdag-mix competitie. Deze uitbreiding werd gevierd met een groot toernooi op 2e Pinksterdag voor alle leden jong en oud. 95 Deelnemers deden hieraan mee.
 
Een gravelbaan werd ook door kunstgras vervangen. Zodoende kregen we de beschikking over 1 gravelbaan en 2 kunstgrasbanen. Door de uitbreiding van de banen met twee kunststof grasbanen, waarop weer het hele jaar getennist kon worden, groeide de tennisvereniging snel. September 1989 werd het 250ste lid ingeschreven.
 
In 1989 verbeterde de gemeente de stagnerende stroomvoorziening en werd een nieuwe trafo geplaatst, zodat de vereniging aan baanverlichting kon denken. Maar de leden wilde ook het tennishuisje verbeteren. Dat raakte onbedoeld in een stroomversnelling door een grote stormschade die het tennishuisje trof op 25 januari 1990. Eind mei 1990 zat het dak weer op het tennishuisje en was de bar klaar. De verlichting van baan 2 en 3 werd op 6 en 7 oktober 1990 officieel in gebruik genomen tijdens een 24-uurs toernooi. In 1992 groeide het tennisinfo blaadje uit tot een echt clubblad. Met een prijsvraag werd de naam Smash gekozen. Het ledental is inmiddels gegroeid naar 301 en er wordt een ledenstop ingesteld.
 
Vanaf 1992 lagen er plannen voor de verbouw van het clubhuis. Op 11 juni 1994 werd het nieuwe clubhuis heropend als “t Sitpoint”. In de gemeenteraadsvergadering van 17 december 1996 is besloten de tennisvereniging te privatiseren. Begin januari 1997 heeft de gemeente het privatiseringsvoorstel aan de tennis
overhandigd. Op voordracht van het bestuur heeft de ledenvergadering op 13 februari 1996 dit privatiseringsvoorstel unaniem aangenomen. Uiteindelijk is op 6 november 1997 de privatisering officieel geworden. Op deze dag werd door Huub van Bekhoven (toenmalige secretaris) en Joep Everaars (toenmalige voorzitter) de akte officieel ondertekend op het notariskantoor te Rhenen. Dit betekent dat het volledige onderhoud van het tennispark sinds die tijd voor rekening van de tennisvereniging is gekomen.
 
In 1995 werd het eerste Open Senioren Toernooi gehouden en in 1997 het eerste Open Jeugd Toernooi. Inmiddels hebben beide toernooien in de regio een grote naamsbekendheid opgebouwd. In 1999 is het 25-jarig jubileum groots gevierd en uit bovenstaande geschiedenis blijkt dat tennisvereniging Musketiers op 11 juni 2014 haar 40-jarig jubileum zal vieren. Op 1 januari 2019 zijn wij als vereniging 40 jaar lid van de KNLTB.
 
Baan 1 heeft in 2009 een nieuwe grasmat gekregen en eind 2010 staat er een nieuwe keuken in ’t Sitpoint. Er zijn ook ideeën om het clubhuis van binnen grondig aan te passen.
 
Net als andere sportverenigingen heeft de tennisvereniging de laatste jaren een dalend ledenaantal te zien gekregen. In 2012 ligt het ledenaantal op ongeveer 200 leden.
 
Nieuwsgierig naar meer foto's uit de oude doos? Kijk snel bij de foto's