Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik TV Musketiers om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger *
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
TV Musketiers is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Door het lidmaatschap aan te gaan met TV Musketiers ga je akkoord
met wel of geen verplichte werkzaamheden voor de vereniging.
Je kunt je keuze hieronder aangeven:
Zitting nemen in een commissie of activiteit organiseren *
De werkzaamheden afkopen á € 46 per jaar
Leden tot 18 jaar en ouder dan 70 jaar hoeven geen verplichte werkzaamheden voor de club te doen.
Afkoopkosten worden tegelijk met de contributie geďncasseerd.
Jouw keuze wordt gemeld aan onze coordinator, die vervolgens contact met je opneemt om jouw keuze door te nemen.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
AED/reanimatie certificaat?
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Kennis statuten
* Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van TV MUSKETIERS.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Als vereniging plaatsen wij relevante foto's tijdens evenementen op onze site.
Hieronder kunt u (als ouder) aangeven of u akkoord gaat met het plaatsen van een foto waar u/uw kind mogelijk op voorkomt.
Ik ga hiermee akkoord
Opmerking